פרק 8 משתנים מקריים – התפלגות, תוחלת, שונות

פרק מרכזי זה עוסק במשתנה מקרי בדיד והתפלגותו , בתוחלת שלו – כמדד למיקום , ובשונות – כמדד לפיזור . הפרק כולל דיון נרחב בהתפלגות הבינומית , כולל התוחלת והשונות שלה . כל הנושאים הללו הם הכרחיים להבנת נושא ההסקה הסטטיסטית . המעוניינים בהרחבת הדעת מוזמנים לקרוא את הפסקאות הממוסגרות המסומנות בעינית ( ) וכן את הנספחים . משתנה מקרי – כלי מרכזי בניתוח הסתברותי בעמדנו מול תופעה שיש בה אקראיות , מה שמעניין אותנו אינו בהכרח תוצאת הניסוי שנערך , או אפילו האם התרחש מאורע זה או אחר . אנו מעוניינים בדרך כלל לנתח ולהבין אספקט כמותי כלשהו של הניסוי ( או לעיתים מספר אספקטים כמותיים ) – כמכלול אחד . דוגמאות o חברת ביטוח מתעניינת באורך החיים של פרטים באוכלוסיה , מומחי בריאות הציבור עשויים להתעניין בכמות הקלוריות היומית הנצרכת על ידם או במשך הזמן המוקדש לפעילות גופנית , הבנקים יתעניינו בחיסכון החדשי שלהם וכו ' . o במפקד האוכלוסין הסוקרים עשויים להתעניין בכל אחד מהמשתנים הבאים הנוגעים למשקי הבית : הכנסת המשפחה , מספר החדרים בדירה , מספר הילדים , וכד ' . o במהלך ביקורת איכות של תהליך ייצור , כל פריט שנבדק מס ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה