תרגילים – הסתברות מותנית ואי תלות

שאלה . 1 א . למשפחה שלה שני ילדים יש בן ובת . מה ההסתברות שהבת היא הבכורה ? ב . במשפחה שלה שני ילדים ידוע שהבכור / ה בת . מה ההסתברות שלמשפחה ילדים משני המינים ? ג . למשפחה שלה 3 ילדים יש בן ושתי בנות . מה ההסתברות שהבכור / ה בן ? ד . במשפחה שלה 3 ילדים ידוע שהבכור / ה בן , מה ההסתברות שלמשפחה ילדים משני המינים ? שאלה . 2 הלוח להלן הוא לוח שכיחות שממיין את אוכלוסיית הילדים בעלי לקות לפי סוג הלקות שלהם וסוג המסגרת שבה הם נמצאים ( כיתה מיוחדת או בשילוב בכיתות רגילות ) . נבחר מקרית ילד מאוכלוסייה זו . ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך קדם - יסודי , לפי סוג לקות וסוג מסגרת תשע " ד ; 2013 / 14 הנתונים מבוססים על : משרד החינוך המקור : השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 א . מה ההסתברות שהילד ( שנבחר מקרית ) לומד בשילוב ? שהוא אוטיסט ? ב . מה ההסתברות שהילד הוא בעל עיכוב התפתחותי ? בעל עיכוב שפתי ? ג . לילד פיגור כלשהו ( קל , בינוני , בינוני מורכב או קשה / עמוק ) , מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה מיוחדת ? ד . הילד לומד בכיתה מיוחדת , מה ההסתברות שיש לו פיגור כלשהו ? ה . על פי האחוזים ( משמאל ) , האם הנטיה הי...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה