אז מה היה לנו? הסתברות מותנית ואי תלות

o בחישוב הסתברות של מאורע כלשהו , A כדאי לשים לב לכל ידע נוסף ( התרחשות מאורע אחר B ) שעשוי להיות רלוונטי . o הסתברות מותנית : לציון עדכון חישוב ההסתברות של המאורע – A בהינתן ידע נוסף שהתרחש המאורע , B נרשום : ) . P ) A / B o מאורעות הם בלתי תלויים אם הידע על התרחשות האחד אינו רלוונטי להערכת הסתברות המאורע האחר : B , A הם מאורעות בלתי תלויים אם מתקיים ) , P ) A / B ( = P ) A או לחלופין ) . P ) A B ( = P ) A ( P ) B o ניסויים בלתי תלויים : מאופן הביצוע , אין השפעה של תוצאות ניסוי אחד על האחר . o מדגם מקרי מאוכלוסיה מתקבל על ידי הוצאת פרטים באופן מקרי עם החזרה מתוך האוכלוסיה . כלים חדשים o נוסחת חישוב להסתברות מותנית : o חוק הכפל – נוסחה לחישוב הסתברות חיתוך מאורעות ( הכללה לשלושה מאורעות ויותר ראו נספח . ( I ) . P ) A B ( = P ) A ( P ) B / A o עץ הסתברות – דרך גרפית יעילה מאוד לחישוב הסתברויות בניסוי שניתן לתארו באופן רב - שלבי . נוסחת ההיפוך ) נוסחת בייז ( – מאפשרת חישוב ) P ) B / A מתוך ההסתברות המותנית ההפוכה לה ) : P ) A / B  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה