7.7 הוצאת פרטים ללא החזרה מאוכלוסיה סופית

בבעיות מעשיות רבות הוצאת הפרטים מתוך האוכלוסיה מתבצעת , מטבע הדברים , ללא החזרה ( כלומר , פרטים שהוצאו אינם מוחזרים למאגר האוכלוסיה לבחירה חוזרת ) . דוגמאות טיפוסיות : הוצאה מקרית ללא החזרה הליך ביקורת איכות , בחירת נציגות מתוך אוכלוסיה , בדיקת תיקים של מועמדים למשרה , וגם בדיקה מדגמית של תרגילים שהגישו תלמידי הקורס בשבוע מסוים . נתמקד שוב בתכונה כלשהי , , A באוכלוסיה , ובמצב של הוצאת פרטים ללא החזרה מהאוכלוסיה , ונשאל : – מה ההסתברות לקבל פרט בעל התכונה A בהוצאה הראשונה , בהוצאה השניה , בשלישית , ? .... – האם הניסויים הללו הם בלתי תלויים ? לשם כך ננתח שתי דוגמאות טיפוסיות ( ראו גם נספח . ) IV דוגמה . 14 בצרור השטרות של חלפן יש 10 שטרות שמהם אחד מזויף ( ראו מיקי מאוס באיור ) . הנכם בוחנים את השטרות בזה אחר זה . נתבונן במאורעות : - M השטר הראשון מזויף , - M השטר השני מזויף , ... בברור . P ) M 2 / M ( = 1 9 , P ) M 2 / M ( = 0 , P ) M ( = 1 10 עץ ההסתברות מוצג באיור . 9 המאורע M מתואר על ידי שני המסלולים שמסתיימים במיקי מאוס ( מסומנים ) . מחוק החיבור : ) . P ) M ( = 0 + 1 10 = 1 10 = P )...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה