7.5 תלות בין מאורעות – חידוד האינטואיציות

הדוגמה המעניינת הבאה מדגישה את הצורך בחידוד ההבנה שלנו לגבי התרומה של ידע נוסף . דוגמה . 12 הפתעה הסתברותית . בידינו שני מטבעות , האחד הוגן , ועל השני מסומן " עץ " בשני צדיו . בוחרים מהם מטבע באופן מקרי ומטילים אותו פעמיים . נסמן : - A 1 בהטלה הראשונה עץ , - A 2 בהטלה השניה עץ . כיון שמדובר בשתי הטלות שונות של המטבע , נראה במבט ראשון כי מאורעות אלה הם ב " ת . האמנם ? נבדוק זאת בעזרת עץ ההסתברות ( באיור , 8 שלב א - בחירת המטבע , שלבים ב , ג - תוצאות ההטלות ) . מהעץ : 1 1 = 3 + , P ) A ( = 1 1 כמו כן : ( אתרו 3 מסלולים ) : . P ) A ( = 1 + 1 1 = 3 בדיקה פשוטה 2 8 8 4 2 2 2 4 מורה 2 ) P ) A A ( = 5 3 3 המסלולים הקיצוניים ) . דהיינו , המאורעות A , A תלויים ! 8 4 4 אינטואיציות חדשות : ההסבר לתל וּ ת נעוץ בכך שהתרחשות " עץ בהטלה הראשונה " תורמת ידע כלשהו לגבי השאלה איזה מטבע נבחר , הידע הוא שמשפיע על סיכויי תוצאת ההטלה השניה . חישבו למשל על מצב שבו הטלנו את המטבע הנבחר 10 פעמים וקיבלנו 10 פעמים עץ . על מה נעדיף להמר בהטלה הבאה ? סוגיה : מה אם , לחלופין , בהטלה הראשונה יתקבל " פלי " ( יתרחש (? ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה