איור .5 עץ הסתברות הכולל את כל הנתונים ההסתברותיים בדוגמה 8