7.2 חוק הכפל - הסתברות חיתוך מאורעות, עצי הסתברות

במקרים שבהם ההסתברות המותנית ) P ) B / A נתונה לנו , או כשהיא קלה לחישוב ( כהסתברות רגילה במרחב המצומצם = B ' ) , ניתן להפיק ממנה בנקל נוסחת חישוב נוחה להסתברות החיתוך : חוק הכפל - הסתברות חיתוך שני מאורעות : לכל זוג מאורעות B , A מתקיים : ההסתברות שיתרחש השני בהינתן שהראשון כבר התרחש ההסתברות שיתרחש הראשון ההסתברות שיתרחשו שני המאורעות  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה