איור .4 התאומים לבית ישראלי. תמונת הבכור משמאל לתמונת הצעיר, - B המרחב המצומצם, באפור