איור .2 כשידוע שגבר נבחר כי"ר, נשארו 9 חברים שיכולים להבחר כסגן, מתוכם 4 נשים