7.1 הסתברות מותנית – הגדרה ונוסחת חישוב

מיועד להרחבת הדעת לסיום הדיון נציג דוגמה , משעשעת לכאורה אך גם מאלפת , למצב טיפוסי שבו , בהעדר כלים מתאימים , אנשים מתעלמים , שלא במודע , מאינפורמציה מאוד רלוונטית ( ראו גם המלכה ויורש העצר , וכן אחות המלך , עמ ' . ( 11 דוגמה . 6 לגב ' ישראלי נולדו במזל טוב תאומים . כיוון שזכור לכם שהיה טקס ברית - מילה , ברור לכם שלפחות אחד מהתאומים הוא בן – מאורע . B פגשתם כרגע ברחוב את גב ' ישראלי עם אחד התינוקות ( לבוש בלבן ... ) . מה ההסתברות שהתינוק שלפניכם הוא בן – מאורע ? M נניח תחילה שהתאום שפגשנו הוא " הבכור " ( אותו חישוב בדיוק פועל אם פגשנו את התאום " הצעיר " , בדקו ) . המאורע המבוקש M הוא אפוא – הבכור בן . – " פתרון " אינטואיטיבי מקובל : הבכור יכול להיות בן או בת בסיכוי שווה ולכן ההסתברות היא . 1 2 – שימוש בנוסחת הסתברות מותנית נותן תשובה שונה : - פתרון בדרך הצמצום : מרחב המדגם המצומצם ( השטח האפור באיור 4 ) כולל 3 תוצאות בלבד : { ( בן , בת ) , ) בת , בן ( , ) בן , בן ( } B = ( הבכור משמאל ) . מתוכן בדיוק 2 ( ברשימה מודגשות , באיור מוקפות במרובע מקווקו ) מקיימות את - M הבכור בן . על כן ההסת...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה