פרק 7 הסתברות מותנית ואי תלות

הרעיונות שבהם נדון בפרק זה הם : הסתברות מותנית , הסתברות של חיתוך מאורעות , עצי הסתברות , אי תלות , וכן מדגמים מאוכלוסיות . כל אלו הם נושאים מרכזיים בהסתברות והדיון בפרק זה נועד להציג אותם בדרך המותאמת לאוכלוסיית היעד . מסלולי קריאה של הפרק . הסימונים שאימצנו בספר זה מאפשרים לקרוא את הפרק ברמות שונות : - קוראים המעוניינים בהבנת נושא ההסתברות חשוב שיקראו את הפרק כולו כסדרו . - המעמיקים ( והסקרנים ) עשויים להתעניין גם בנושאים המסומנים ב - . - קוראים שאצה להם הדרך לנושא ההסקה הסטטיסטית יכולים להסתפק בהיכרות ראשונית עם הרעיון של הסתברות מותנית ( עמ ' 39 ) וכן בטכניקת עץ הסתברות ( עמ ' . ( 43 - 42 על הקושי בעדכון הסתברויות לאור ידע נוסף במהלך ניתוח ניסוי אקראי שאת ההסתברויות עבורו אנו יודעים לחשב , קורה לעיתים קרובות שמתקבל מידע נוסף שעשוי להיות רלוונטי להערכת הסתברויות המאורעות השונים . השאלה היא כיצד להשתמש נכון בידע הנוסף כדי לעדכן את הערכות ההסתברות המקוריות . o מה ההסתברות שבפיקניק שתוכנן לתאריך שיחול בעוד יומיים ירד גשם , אם מתברר שהיום יורד גשם ? o מה ההסתברות שהכנסתו העתידית של נער ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה