תרגילים - יסודות ההסתברות

שאלה . 1 בוחרים סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה ורושמים את המין ואת שנת הלימודים שלו ( ראשונה , שניה או שלישית ) . ערכו רשימה של כל התוצאות האפשריות של הניסוי . הציגו בטבלה ובתרשים עץ . שאלה . 2 מאוכלוסיית הסטודנטים נבחר סטודנט אחד . נגדיר את המאורעות : - A הסטודנט קורא הארץ , - B הסטודנט קורא ידיעות אחרונות , - C הסטודנט קורא יתד נאמן . השתמשו בפעולות אחוד , חתוך ומשלים בלבד לתיאור המאורעות הבאים : א . הסטודנט קורא את כל שלושת העיתונים . ב . הסטודנט קורא לפחות עיתון אחד מבין השלושה . ג . הסטודנט אינו קורא הארץ . ד . הסטודנט קורא יתד נאמן והארץ , אבל אינו קורא ידיעות אחרונות . האם נמצאים בין 4 המאורעות הללו מאורעות זרים ? מאורע אחד שמוכל באחר ? שאלה . 3 עורכים סדרה של 10 הטלות מטבע . התוצאות האפשריות בכל הטלה הן " עץ " או " פלי " . תארו מילולית את המשלים של כל אחד מהמאורעות הבאים : א . - A לפחות 6 פעמים התקבל " עץ " ; - B לכל היותר 4 פעמים התקבל " עץ " . ב . - A פחות מ - 4 פעמים " עץ " ; - B יותר מ - 4 פעמים " פלי " . ג . - A לא התקבל אף " עץ " ; - B בכל ההטלות " עץ " . האם ? B = A ד . ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה