נספחים – יסודות ההסתברות

נספח . I הגישה השכיחותית למציאת הסתברויות של מאורעות מטרת הדוגמה הבאה היא להמחיש את הרעיון של שימוש בנתונים סטטיסטיים לקבלת הסתברויות של מאורעות . סימולציה : הטלנו מטבע תקין 500 פעם בזו אחר זו , נסמן - A התקבל " עץ " . בטור האמצעי בטבלה שלפנינו רשמנו את שכיחות המאורע A ( כלומר מספר ה " עצים " ) ב - n ההטלות הראשונות שערכנו , ובטור השמאלי את השכיחות היחסית המתאימה ) f ) A ( פרופורציית ה " עצים " ב - n ההטלות ) . מספר ה ” עצים ” ב - n הטלות מטבע והשכיחות היחסית כפי שרואים בטבלה , כאשר מספר הניסיונות n הולך וגדל , ערכי השכיחות היחסית ( הטור השמאלי ) מתייצבים סביב המספר . 0 . 5 בהתאם לזה , על פי הגישה השכיחותית , נאמר כי ההסתברות ל " עץ " היא . 0 . 5 באופן כללי : תופעת התייצבות השכיחות היחסית חוזרים על ניסוי אקראי n פעמים ומחשבים את השכיחות היחסית ) f ) A של מאורע . A כפי שמתברר , כשחוזרים על הניסוי פעמים רבות מאוד , ערכי השכיחות היחסית מתייצבים סביב מספר קבוע כלשהו , שנקרא ההסתברות של , A ומסומן ) . P ) A הבחנה : מתקיימים כל שלושת חוקי ההסתברות . [ ערכי השכיחות היחסית הם בין 0 ל - , 1 השכ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה