אז מה היה לנו? יסודות ההסתברות

o בניתוח ניסוי אקראי נרצה לברר מהן כל התוצאות האפשריות של הניסוי – מרחב המדגם , , ומהן ההסתברויות של מאורעות שונים שעשויים להתרחש בניסוי . o חלוקת ההסתברויות למאורעות השונים כפופה לשלושה חוקי היסוד של ההסתברות ( באפור , עמ ' – ( 21 שמהם מתקבלים חוקי הסתברות שימושיים נוספים : חוק החיבור : הסתברות איחוד מספר כלשהו של מאורעות זרים בזוגות מתקבלת כסכום ההסתברויות של המאורעות הללו , חוק המשלים : ) - A ) P ) A ( = 1 - P ) A המאורע המשלים ) , חוק האיחוד : ) . P ) A B ( = P ) A ( + P ) B ( - P ) A B כלים חדשים o לתיאור מרחב המדגם והמאורעות נח להשתמש בכלים גרפיים : תרשים עץ רב - שלבי , דיאגרמת ון . o במרחב הסתברות סופי , ההסתברות של כל מאורע היא סכום הסתברויות כל תוצאות הניסוי הכלולות במאורע ( ראו הרחבה בנספח . ( III o במרחב הסתברות סופי סימטרי הסתברות של מאורע A תחושב באופן : תורת הקומבינטוריקה מציעה דרכים למניית התוצאות בניסויים הסתברותיים מורכבים , ומניבה נוסחאות כלליות שימושיות ואף מודלים הסתברותיים כלליים כמו המודל הבינומי ( על כל זאת בפרק . ( 10  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה