פרויקטים להערכה עצמית

) פתרונות מלאים בעמ ' 33 ( פרויקט . I מועמדים למשרה א . מבין 25 מועמדים למשרה , ל - 10 אין כל ניסיון עבודה קודם ( מאורע . ( A התיקים של המועמדים נבדקים בסדר אקראי . מה ההסתברות שהתיק הראשון שייבדק הוא של אדם חסר ניסיון בעבודה ? ב . בהמשך התברר גם שמבין 25 המועמדים , ל - 8 אין תואר אקדמי ( מאורע B ) ולכן גם הם אינם מתאימים למשרה . האם מהנתונים שבידנו נוכל לחשב את ההסתברות שהתיק הראשון שייבחר לבדיקה הוא של מועמד שאינו מתאים למשרה ? ג . בדיקה נוספת העלתה ששניים מהמועמדים הם חסרי ניסיון וחסרי תואר אקדמי . חשבו את ההסתברות שהתיק הראשון שייבדק הוא של מועמד לא מתאים . ד . בדקו האם ) P ) A B ( = P ) A ( + P ) B והסבירו את הסיבה . ה . בדקו האם ) . P ) A B ( = P ) A ( P ) B מה למדתם ? ו . ללא חישובים - תוך חשיבה אינטואיטיבית בלבד , העלו השערה לגבי ההסתברות שהתיק שייבדק שני הוא של מועמד לא מתאים . [ דיון כללי בפרק הבא . ] פרויקט . II התנסויות פשוטות בקומבינטוריקה ( ללא שימוש בנוסחאות , נדרשות פעולות מניה בלבד ) א . בכמה אופנים שונים יכולים מיני , מיקי , ודונלד להסתדר בשורה ? מה ההסתברות שבסידור מ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה