6.3 מרחב הסתברות סופי, מרחב הסתברות סופי אחיד

דוגמה . 4 בכיתה 25 בנות ו - 30 בנים . נבחר תלמיד באופן מקרי ונבדק מינו , { בת , בן } = . כיוון שלכל תלמיד יש הסתברות זהה להיבחר ( , ( 1 55 הרי מחוק החיבור : ( כלומר פרופורציית הבנות בכיתה ) , ובאופן דומה = 30 ( בן ) P ( פרופורציית 55 הבנים בכיתה ) . כפי שרואים , שתי תוצאות הניסוי כאן אינן שוות הסתברות . דוגמה . 5 בכד 10 כדורים : על אחד מהם רשום , 1 על שניים רשום , 2 על שלושה רשום 3 ועל ארבעה רשום . 4 בוחרים מהכד כדור מקרי ובודקים את המספר הרשום עליו . תוצאות הניסוי : 1 , 2 , 3 , 4 ( ראו איור . ( 9 על איזה מאורע עדיף לנו להמר : " מספר זוגי " או " מספר אי זוגי "? מרחב המדגם כאן הוא } = } 1 , 2 , 3 , 4 והתוצאות בו אינן שוות הסתברות . למעשה מהנתונים לעיל מקבלים ( נמקו בעזרת האיור ) : . P ) 4 ( = 4 10 , P ) 3 ( = 3 10 , P ) 2 ( = 2 10 , P ) 1 ( = 1 10 מחוק החיבור : = P ) 1 ( + P ) 3 ( = 1 10 + 3 10 = 4 10 = 0 . 4 ( מספר אי זוגי ) , P מחוק המשלים ( חשבו גם ישירות ) : = 0 . 6 ( מספר זוגי ) . P לכן , עדיף להמר על מספר זוגי ! הבחנה – שיקולי סימטריה : בדוגמאות 5 , 4 תוצאות הניסוי אמנם אינן שוות ...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה