6.2 הסתברות של מאורעות, חוקי ההסתברות

הסתברות של מאורע המורכב מ - ... , 3 , 2 תוצאות ניסוי מתקבלת כסכום ההסתברויות של תוצאות אלו . המשך דוגמה . 1 בניסוי של הטלת קוביה הוגנת אין עדיפות לתוצאה אחת על האחרת . כיוון שסכום ההסתברויות הוא , 1 הרי שהסתברויות המאורעות הפשוטים הן : . P ) 1 ( = P ) 2 ( = ... = P ) 6 ( = 1 6 נתבונן במאורעות : - A מספר זוגי , - G המספר מתחלק ב - . 3 מחוק החיבור : המשך דוגמה . 2 בהטלת שתי קוביות ) לא זהות ( אין עדיפות לתוצאה אחת על האחרת , לכן לכל 6 × 6 = 36 תוצאות הניסוי הסתברות זהה . כיוון שאלו חייבות להסתכם ל - , 1 הרי הסתברות כל תוצאה בודדת היא . 1 36 למשל , = 1 36 ( בשתי הקוביות , P ( 2 בעוד שמחוק החיבור , = P ) 1 , 2 ( + P ) 2 , 1 ( = 2 36 ( באחת הקוביות 1 ובאחרת . P ( 2 מחוק החיבור נקבל גם ( ראו איור , 1 עמ ' : ( 16 חומר למחשבה : בהטלת זוג קוביות זהות לחלוטין , בו זמנית , השוו את הסתברויות המאורעות הבאים : " בשתי הקוביות התקבל המספר , " 2 " באחת הקוביות התקבל המספר 1 ובאחרת . " 2 מה גיליתם ? המשך דוגמה . 2 לחישוב הסתברות המאורע " מספרים שונים " , נשים לב שמדובר במאורע המשלים ל - A ( מספרים שווים...  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה