איור .2 תרשים עץ של מרחב המדגם במשפחות שלהן 3 ילדים