הסתברות בגובה העיניים שער שני

בגובה העיניים שער שני תלמה לויתן אלונה רביב הסתברות הקלפנים , פול סזאן  אל הספר
לויתן, תלמה

רביב, אלונה