They All are My Children: Parental Consciousness as a Pedagogical Approach to Teacher Education

ד " ר חוה סימון שימשה שנים רבות מרצה בחוג לחינוך מיוחד במכללת שאנן , עסקה בהדרכה פדגוגית ובהנחיית עבודות גמר בתחום הייעוץ והחינוך המיוחד ופעלה לקידום המחקר האיכותני . היא בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ייעוצית מאוניברסיטת נורת 'ווסטרן בארצות הברית ותואר דוקטור מטעם אוניברסיטת חיפה . בשנים האחרונות אימצה את הפדגוגיה הנרטיבית כתשתית לפרסומיה האקדמיים ולעבודתה החינוכית . ההקשבה העמוקה לקולותיהם של מדריכות ומדריכים פדגוגיים ותיקים ומנוסים לצד ההקשבה לרטט העולה משתיקותיהם עוררו את שאלותיה של המחברת על מהות ההכשרה להוראה בזיקה לתודעה הורית . כך נסללה הדרך להבניית גישה פדגוגית - נרטיבית להכשרת מורים , השאובה מתחומי דעת שונים : הספרות היפה , האתנוגרפיה , הפסיכולוגיה והחינוך , הפילוסופיה ותאוריות פמיניסטיות . השפה ההורית - חינוכית המתגלה מסיפוריהם של המרואיינים היא שפה המיטיבה לשלב איכויות הנתפסות כאמהיות וכאבהיות " בדיבור אחד " . תפיסת הורות כזאת דוחה את הנטייה המציגה גבריות בהוראה כמרוחקת , כמנוכרת וכפטריארכלית ומערערת על התפיסה שהוראה אמהית היא דפוס רגשני ופשטני . שילוב זה מאפשר לכונן דפוס פדגוגי...  אל הספר
מכון מופ"ת