מקורות

אבידן , ג ' , למפרט , ח ' , ועמית , ג ' ( . ( 2005 הקול השותק : מבט אחר על ילדים בבית - הספר . תל - אביב : הקיבוץ המאוחד . אבישר , ג ' ( . ( 2010 הכלה ונגישות : על תכנון לימודים ותכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות . תל - אביב : מכון מופ " ת . אדי - רקח , א ' וחן , מ ' ( . ( 2000 נשים וגברים בתפקידי ניהול בחינוך העברי והערבי בישראל : מקרה של שוויון מגדרי בלתי צפוי . בתוך ש ' שלסקי ( עורך ) , מיניות ומגדר בחינוך ( . ( 111 - 85 תל - אביב : רמות . אדלמן , ה ' ( . ( 2008 אימהות ללא אם : איך מותה של אמנו מעצב אותנו כאימהות בן - שמן : מודן . אלאור , ת ' ( . ( 1993 משכילות ובורות : מעולמן של נשים חרדיות . תל אביב : עם עובד . אלאור , ת ' ( . ( 1995 בפסח הבא : נשים ואוריינות בציונות הדתית . תל אביב : עם עובד . אלאור , ת ' ( . ( 2001 תנאים של אהבה : עבודת האמהות מסביב למחנה . תיאוריה וביקורת , . 114 - 79 , 19 אלאור , ת ' ( . ( 2006 מקומות שמורים : מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה . תל - אביב : עם עובד בשיתוף עם המכללה האקדמית ספיר . אלפרט , ב ' ( . ( 2000 פדגוגיה פמיניסטית כגישה בחינוך ובהכשרת ...  אל הספר
מכון מופ"ת