ננסי הרטסוק: אלימות מובנית בתפיסת הגבריות הפטריארכלית

הרטסוק ( Hartsock , 2004 ) יוצאת נגד הטוענים לקשר מובנה בין תפיסת הגבריות הפטריארכלית לביטוייה האלימים ביחסי אבות - בנים ומערערת על הצגתה כאקסיומה . למעשה , היא דוחה את הדואליות גבריות מול נשיות ואת ההבניה המגדרית הקונבנציונלית , שבה הצד הגברי נחשב למוערך ואילו הצד הנשי נתפס כחסר תועלת . דיכוטומיה זו , המאפיינת את תפיסת הגבריות המופשטת , היא לדעתה עמדה חלקית ומעוותת . הרטסוק דוחה את גישתו של הוגה הדעות הצרפתי ז׳ורז׳ בטאי ( Bataille , , ( 1977 שהתייחס אל העצמי כאל ישות הנתונה בתוך חומות בצורות ובלתי חדירות של גבולות אגו ( , ( ego boundaries חסרת המשכיות ומנותקת מן הזולת . בראייה זו , המוות נתפס כפתרון האפשרי היחיד , ואכן ניכרת אצלו זיקה בין מיניות למוות , על פי התפיסה הפרוידיאנית . בין שהזיקה למוות מבוססת על " פסיכולוגיית העקדה " על פי תפיסתו של רוטנברג ( , ( 490 : 2004 ובין שהיא נובעת מה " צורך " של הבן להיפטר מאביו אך גם להזדהות עמו כדי לשרוד – מטפורה מקובלת בפתרון הקונפליקט האדיפלי – בעיני הרטסוק ההישענות על רצח ועל מוות אלים ביחסי אבות - בנים מעוותת במהותה . היא מבקשת להעמיד את הדבר...  אל הספר
מכון מופ"ת