תודעה הורית (אבהית/אמהית) משולבת: עיקרון מנחה בהכשרה להוראה

עיקרון בסיסי שעבר כחוט השני לאורך הספר הוא חשיבות העיסוק בתודעה הורית בתהליך ההכשרה להוראה . בסיפורים של שותפיי למחקר עלתה תודעת ההורות הבוגרת בצורה מורכבת ורבת - פנים . בעוד חוקרים נוטים לדון בעבודת האמהות והאבהות בנפרד , במחקר הנוכחי התחוור שעצם הפרדת האמה וּ ת מהאבהות מייצגת הבניה בינארית , שאינה עולה בקנה אחד עם התובנות שהופקו מהראיונות . המדריכות והמדריכים הפדגוגיים דחו את התפיסה המקוטבת של האמה וּ ת והאבה וּ ת כפשטנית וחד - ממדית . עמדתם מקבלת חיזוק על ידי גישות פילוסופיות ותאוריות שאימצו תפיסה מורכבת של נשיות וגבריות רב - קולית ( . ( Riceur , 1992 התודעה ההורית כעיקרון מכונן התחוורה לי במלוא עוצמתה עם סיום הניתוח הפרשני של הראיונות . אני רואה בהורות הבוגרת לא רק עמדה חינוכית , אלא גם מטפורה בסיסית , שחוטיה הגלויים והסמויים שזורים לאורך המארג המחקרי כולו . אולם , למעט דוגמאות מועטות , המתייחסות במישרין לחשיבות הקשר של מורות בפועל עם הוריהן בילדות בהקשר של הבניית מסוגלותן המקצועית ( קס , , ( 2012 האוריינטציה ההורית בתפיסת ההכשרה להוראה אינה זוכה להכרה מספקת , ולא פעם נתפסת כשולית בתפ...  אל הספר
מכון מופ"ת