כיוונים סותרים בפרשנות נרטיבית

בתהליך המחקר נחשפתי למודלים שונים בניתוח הראיונות . כבר ציינתי את השפעתו העמוקה של פול ריקר על מחקרי . ריקר מדגיש שני כיוונים בפרשנות נרטיבית . האחד מזוהה עם התהליך הפרשני המבוסס על קבלה של דברי המרואיינים כפשוטם על סמך המשמעות הגלויה בסיפור שלהם ומכונה " פרשנות של אמונה " ( . ( hermaneutics of faith הכיוון השני מבוסס על " פרשנות של חשדנות " ( . ( hermaneutics of suspicion פרשנות זו שואפת לדה - מיסטיפיקציה של הסיפור על ידי פענוח משמעויות סמויות בו , המסתתרות מתחת לרמה הגלויה של הנרטיב . לשתי גישות אלה שורשים בתורות פילוסופיות ותאולוגיות שקדמו להגותו של ריקר . בפרפרזה על תפיסת חז " ל אפשר לומר שלפנינו גישה של פשט מול גישה של דרש . נקודת מוצא עקרונית בעמדתי כחוקרת הייתה מתן יחס מכבד למרואיינים ואמון בדבריהם שתועדו בראיונות . גישה זו מעוגנת ב " פרשנות של אמונה " , קרי בשאיפה להגיע לניתוח מדויק ומעמיק של הרמה הגלויה של דבריהם . עם זאת , הייתי ערה לקיומם של רבדים שנחשפו בתהליך הפרשני , שהדוברים לא תמיד היו מודעים לקיומם . כדי לפענח היבטים שלא עלו באופן ישיר או גלוי בדבריהם נאלצתי לנקוט מידה...  אל הספר
מכון מופ"ת