דיון בסיפורה של אסתר

דמותה של אסתר ליוותה אותי במהלך עריכת המחקר , וסיפור חייה היה נוכח בתודעתי כנרטיב מכונן , המיטיב להמחיש איכויות סמויות בתהליך ההכשרה ששקדתי לפענח בספר זה . החזרה לסיפורה מאפשר לסגור מעגל ולהדגים מהלך נרטיבי מורכב ורב - צדדי . ההחלטה להפריד בין החלק הפותח של סיפורה לחלק שיוצג בהמשך נועדה להמחיש את היות הסיפור המעגלי סכמה נרטיבית , שהתגלתה כדפוס חוזר ונשנה בסיפוריהם של שותפי למחקר . מהלך זה תואם ממצאים המאפיינים מחקר נרטיבי , בפרט כאלה העוסקים בתהליכים רגישים באמצעות סיפורים הנוגעים בכאב ( גולדברג , Becker , 1999 ; Gergen , ; 2012 . ( 2001 ; Straw & Eliot , 1986 במבוא לספר הצגתי את אסתר כסטודנטית שבקורס שלימדתי חשפה טפח מחוויותיה במסע ארצה מאתיופיה דרך סודן . בתפקידי כמדריכה פדגוגית בשנה השלישית ללימודיה הנחיתי את פרויקט הגמר שלה במסלול התמחותה . הקשר בינינו הסתיים לכאורה עם סיום שנת הלימודים , אולם זמן - מה לאחר מכן שבה אסתר והופיעה בחיי בעקבות שיחה טלפונית , שבה סיפרה לי שהיא טרם הגישה את עבודת הגמר ושהיא מתקשה לסיימה . בטון נבוך ומתנצל היא תיארה את היותה " תקועה " ואת חוסר יכולתה להיח...  אל הספר
מכון מופ"ת