חומר למחשבה: מגדר לא ממוגדר

האם שותפיי למחקר מייחסים למגדר חשיבות מועטה משום שבאופן מפתיע הם סבורים שההוראה אינה ממוגדרת כלל ועיקר ? מזווית ראייה זו ניתן לראות את הפמיניזציה של ההוראה כמסר מהותני , שהגיע הזמן לבקרו ולחקרו לעומק . הפרקים הקודמים הוכיחו , שההורות הבוגרת במיטבה היא הוויה גברית - נשית משולבת . הוויה זו מערערת על מוסכמות פשטניות בנוגע לתפיסת המגדר כנושא מרכזי בהוראה ובהכשרה להוראה . בהתבסס על התובנות שנבעו מדבריהם של מורי המורים שרואיינו , נוכחתי שעמדותיהם המגוונות בנושא מובילות את הדיון אל מעבר לשיח המגדרי השגור . יתרה מזו , לנוכח העומק והמורכבות של דבריהם אפשר לטעון שהשיח המגדרי הקונבנציונלי והראייה הדיכוטומית של התנהגות גברית והתנהגות נשית סטראוטיפיות נוטים למזער ולשטח את האיכויוית ההוריות הגלומות בהוראה בכלל ובהוראה האבהית בפרט , ולעתים אף להתעלם מהן . עמדה זו אינה מועילה ואינה מכבדת את הראייה הרב - קולית והרב - ממדית שהוצגה בסיפורים של מורי המורים , ושעליה ביססתי את האוריינטציה ההורית כתפיסה פדגוגית וכפרקטיקה יישומית בספר זה . תודעה חינוכית באוריינטציה הורית - הנוגעת בהווייה אבהית , אמהית , ואבהי...  אל הספר
מכון מופ"ת