כרים: "המורות פחות כוחניות ופחות סמכותיות ומורים קצת יותר"

כרים אף הוא אינו רואה בסוגיית המגדר נושא העומד בפני עצמו , אולם באופן אירוני , היא באה לידי ביטוי בגישתו הרגישה והאכפתית כלפי תלמידים והוריהם וכלפי מודרכיו . כשנשאל על מעמד המגדר בעבודתו , הוא התייחס לנושא על סמך ניסיונו העשיר כמחנך , כמנהל בית ספר וכמדריך פדגוגי של סטודנטים ממוצא דרוזי . עמדותיו מאירות את הנושא בפרספקטיבה ייחודית . כרים מרבה לבקר את הגישה הסמכותית לחינוך שלטענתו עדיין מקובלת בחברה הדרוזית . הוא עצמו דוגל בעמדת קבלה ובאכפתיות , המאפיינות את החינוך ההומניסטי בתרבות המערבית : אני חושב שסמכותיות היא יותר מנת חלקם של הגברים בבתי הספר , כי הם יכולים להסתמך על כוח פיזי . בדרך כלל , סטודנטיות ומורות פחות משתמשות בכוח , אבל בעירבון מוגבל . אם אנחנו מדברים על בית - ספר יסודי , גם מורות משתמשות בכוח . אם מדברים על חטיבות ביניים ומעלה , אולי בגלל חוסר ברירה , המורות פחות כוחניות ופחות סמכותיות ומורים קצת יותר . זו התרשמותי . שאלתי את כרים על ההרכב המגדרי של הסטודנטים להוראה במסלולו . לדבריו , 99 % מהם נשים . הוא מציין שיש סטודנט אחד הלומד במסלולו והוא נתפס כנטע זר בנוף הכיתתי . ה...  אל הספר
מכון מופ"ת