פרק ה ייצוגים שונים של תפיסת המגדר באוריינטציה הורית בהכשרה להוראה

חקר המגדר מראה , שההבניה החברתית של תפיסת הגבריות והנשיות איננה תמימה או ניטרלית . החוקרת כריסטין וויליאמס ( , ( Williams , 1995 הדנה בשאלת מקומם של גברים במקצועות הנחשבים לנשיים , ובהם מקצוע ההוראה לגיל הרך ולבתי ספר יסודיים , סבורה שגברים המועסקים במקצועות הנתפסים כנשיים אינם מתקשים להגיע למימוש עצמי מבחינה מקצועית . למרות היותם במיעוט , לטענתה , הם זוכים לקידום מהיר יותר מנשים המאיישות תפקידים דומים ואף לדרגות ניהול בכירות במסגרות נשיות מובהקות . בספרות מקובל להתייחס לתפיסת הגבריות והנשיות כנובעתמהבניהחברתיתמשתנהבהתאםלהקשרולרקענתון . סנדרההרדינג ( , ( Harding , 1998 , 2004 העוסקת בהיבט הפילוסופי של הרב - תרבותיות , טוענת שעל השאלה אם העמדות התאורטיות הקיימות במדעי הטבע ממוגדרות , יש לענות : אכן כן ! היא רואה בתאוריות חברתיות , פילוסופיות , מוסריות ותרבותיות תפיסות ממוגדרות מעצם מהותן , שכן הן מבוססות על עמדות שיפוטיות אפריוריות של יוצריהן . העמדה זו של הדברים מערערת על מרכזיות האפיסטמולוגיה המערבית המהותנית ( essentialist ) ומאפשרת להציג עמדות הנתפסות כשוליות למשמעותיות בהתפתחות היד...  אל הספר
מכון מופ"ת