תפיסת ההדרכה בזיקה לשונוּת תרבותית

כיצד אפוא ניתן להכשיר סטודנטים להיות אוזן קשבת לתלמידים השייכים לשוליים החברתיים ולעולמם בתהליך ההוראה השוטף ? הביקורת הנוקבת כלפי מוסדות חינוך מסוימים וכלפי מורים ספציפיים , השתיקה ובעיקר ההשתקה בכל הנוגע ליחס מפלה כלפי תלמידים הבאים ממוצא עדתי זה או אחר מקוממים את גיא ואת עמיתיו שותפיי למחקר . ביקורתו של יובל בנוגע להדרת אוכלוסיות הנתפסות כשונות מחדדת את הצורך להתמודד עם הסוגיה החינוכית - מוסרית שהוא מעלה , ואת החובה המשתמעת מכך לעודד את הסטודנטים הלומדים במכללות להוראה להכיר לעומק מגוון רחב ככל האפשר של תרבויות , לכבד סממני תרבות וערכים המאפיינים אוכלוסיות הטרוגניות ולהשמיע את זעקתם בעת הצורך . הסוגיות שנדונו בפרק זה מאפשרות לחדד דילמות ולחשוף עמדות סותרות , גלויות וסמויות , הקיימות במערכת החינוך , כגון יישום החוק לחינוך מיוחד ונגזרותיו בנוגע לחובת השילוב של תלמידים עם מוגבלויות במסגרות החינוך הכוללני , מול היעדר משאבים חינוכיים ותקציביים למימוש משביע רצון של חזון חינוכי זה ; חתירה למצוינות אקדמית ולהישגים אינדיבידואליים של אוכלוסיות חזקות , מול החובה המוסרית להעניק לאוכלוסיות מוחלש...  אל הספר
מכון מופ"ת