פדגוגיה של מעבר גבולות

פדגוגיה של מעבר גבולות ( border pedagogy ) נדונה בכתביהן של תאורטיקניות של פמיניזם פוסט קולוניאלי , ובהן גלוריה אנזלדואה ( Anzaldua , 1987 ) ובל ה וּ קס ( , ( Hooks , 1994 , 2004 המייצגות את עמדתן של נשים היספניות ( אנזלדואה ) ואפרו - אמריקניות ( הוקס ) . במחקריהן הן מעניקות מקום מרכזי לקבוצות הנתפסות כנחותות בתרבות המערבית השלטת וכמודרות לשוליה . הן נחושות להשמיע את קולן , להאדיר את מאבקן לשוויון ולייצג את המטען התרבותי הייחודי של אוכלוסיות אלו בצורה מכבדת . אנזלדואה כותבת על המתח הקיים באזור הגובל בין מקסיקו לארצות הברית . היא מציגה את איבוד התקווה בצד הכמיהה להכרה של התושבים המתגוררים באזור גאוגרפי ייחודי זה . ייאוש וכמיהה מייצגים לטעמה שני צדדים בתהליך התהוותה של " זהות של אזורי גבול " ( border , ( identity המתגבשת במרחב בין - תרבותי המחבר בין עולמות שונים . היא מתארת מרחב זה כ " פצע פתוח , מקום שבו העולם השלישי מתחכך כנגד הראשון ומדמם [ ... ] קו החיים בין שני העולמות מתמזג למדינה שלישית – תרבות הגבול [ ... ] מרחב גבולי זה הוא עמום ובלתי מוגדר [ ... ] הוא שרוי במעברים תמידיים [ ... ...  אל הספר
מכון מופ"ת