פרק ד שונות, רב-תרבותיות, הדרה וקיפוח: היבטים סמויים של הורות בהדרכה פדגוגית

בעשור האחרון גוברת והולכת ההתעניינות בשונ וּ ת התרבותית כמציאות נוכחת בבתי הספר וכסוגיה לדיון חברתי , פוליטי וחינוכי נוקב . מורכבות השילוב של תלמידים ממוצא אתני ועדתי מגוון , ממעמד סוציו - אקונומי נמוך ובעלי יכולות תפקודיות ברמות אלו ואחרות במוסדות החינוך היא בגדר אתגר יומיומי למימוש ונוגעת לא פעם בהיבטים רגישים , טעונים , ולעתים כואבים בעברם של מורי המורים ושל המתכשרים להוראה , וממילא מעצימה את הצורך לקיים דיון בסוגיה זו בהקשר של תכניות ההכשרה להוראה . מחקר על התמודדות עם אתגר השונות בחינוך חושף את קיומה של תכנית לימודים סמויה של חינוך לרב - תרבויות ( עזר , מלאת ופטקין , . ( 2004 מחקר אחר עוסק בתכנון תהליכי הכלה של תלמידים עם מוגבלויות בתהליך ההכשרה להוראה תוך " התמקדות בשילוב ובשונות על רקע הבדלים תרבותיים " , בעוד אסטרטגיות למידה ומיומנויות הוראה משתלבות ב " אוריינטציה קונסטרוקטיביסטית " , כזו הקשובה לתקשורת בין אנשי הצוות ובין התלמידים המשולבים והקולטים ( אבישר , . ( 185 : 2010 במהלך ניסיוני בהדרכה פדגוגית ובעת ביקוריי בבתי ספר מאמנים נחשפתי לתופעות חיוביות ושליליות כאחד , הנוגעות ב...  אל הספר
מכון מופ"ת