גיא

גיא , מדריך פדגוגי בתחום המתמטיקה , עלה ארצה בצעירותו מאנגליה . הוא חבר פעיל בקיבוץ ומצליח לשמר רבים מהעקרונות של ההווי ההתיישבותי גם בעידן ההפרטה העובר על קיבוצים רבים כיום . הוא מדבר עברית שוטפת במבטא אנגלי בולט . לעתים נוצר הרושם שהוא מתרגם את דבריו מאנגלית לעברית תוך כדי דיבור . קיימתי שלושה ראיונות עומק עם גיא . במהלכם הוא תיאר את יחסיו עם בניו ובנותיו הבוגרים בהקשר של קרבה וריחוק . הוא הדגיש את הצורך במתן מרחב פנימי לילדיו להתפתח על פי דרכם , תוך הקפדה על שמירת אופייה המלוכד של המשפחה . סיפוריו נגעו בחוויות לא קלות שעברו על ילדיו במסגרת לימודיהם , ועל התעקשותם ללכת בדרכם העצמאית משנות לימודיהם בבית הספר היסודי ובחטיבה העליונה . דרך סיפורים אלה ניתן להתרשם מהפתיחות וההבנה שגיא העניק לילדיו ואת תמיכתו בהם , גם כשהם פעלו בניגוד לנהלים המקובלים בבתי הספר . ההיבט הדיאלקטי המובנה בלב תפיסתו ההורית חל גם על עמדתו הפדגוגית בהכשרה להוראה . בשיחות שקיימנו עבר כובד המשקל מבירור של משמעות האבהות בהיבט האישי למקומה של ההורות בתפקידו כמדריך פדגוגי . הוא תופס את תפקידו מעמדה של פתיחות והבנה לצר...  אל הספר
מכון מופ"ת