הבניה משותפת של ראיונות עומק

ההסתמכות על שיטות ניתוח באוריינטציה פמיניסטית במחקרי נובעת מעצם החלטתי לקיים ראיונות עומק פתוחים , המחייבים עמדה של שוויון ביני כמראיינת לבין המדריכים הפדגוגיים שרואיינו . הבחירה בשיטת ניתוח פמיניסטי הייתה כרוכה בהתלבטות ובתסכול , שנבעו מהקושי להגיע להבנה מעמיקה של סיפורי ההוראה שנחשפתי אליהם במודלים המסורתיים . 17 על פירוק המבנה הסיפורי המקובל ביומנים שנכתבו בתקופת השואה ראו גולדברג , . 2012 בלום ( שם ) מציעה תפיסה פרשנית גמישה יותר , המאפשרת לסיפוריהם של המדריכות והמדריכים הפדגוגיים להאיר את מהות ההדרכה באמצעות ה "ידע האישי והמעשי " ( Elbaz , 1983 ) שלהם , בדרך הבניית תפקידם המקצועי ובאופן ביצועו . בלום מתייחסת לראיונות עומק על סמך מתודולוגיה המעוגנת בתאוריות פמיניסטיות , המעודדות תהליך של הבניה משותפת ( co - construction ) של בני - השיח – מרואיינים וחוקרים . היא רואה בכך " שיחה " טבעית , ומכנה את המרואיינים ׳שותפים למחקר " . גישה בין - אישית ( intersubjectivity ) וקשר הדדי הנרקם בין המראיין / ת למרואיינים הם לדידה נקודת מוצא בסיסית לקיום ראיונות נרטיביים . בלום מונה שבעה קריטריונים ...  אל הספר
מכון מופ"ת