על הספר

בספר שבעה פרקים , ובהם משובצים קטעי הראיונות עם המדריכים הפדגוגיים , שותפיי למחקר . במרכז כל פרק עומד בהרחבה הסיפור של מדריכה או מדריך אחד או יותר , ולעתים נזכרים מדריכים נוספים בהקשרים רלוונטיים . פרק א מציג את סיפורה של הילה , פרק ב מתמקד בסיפורו של ניר . פרק ג עוסק בדבריהם של יובל , גיא ואפרת . פרק ד חוזר לראיונות עם גיא ויובל , ומציג לראשונה את סיפורו של כרים . פרק ה מתמקד בדבריהם של גיא , כרים , אפרת וניר . פרק ו משלים את סיפורה של אסתר , שעלה לראשונה במבוא . מראיונות העומק אתם עולה תפיסת העולם שלהם , על רקע האווירה המיוחדת והנושאים הספציפיים שייחדו כל ריאיון . עמדותיהם , תסכוליהם ועשייתם בשדה ובאקדמיה חושפים את קיומה של תודעה הורית כתשתית אינטלקטואלית וחווייתית בפיתוח תפיסתם הפדגוגית . העושר הטמון בכל ריאיון מצביע על הרב - קוליות ועל הרב - ממדיות בתפיסת תפקיד ההדרכה . הראיונות הציפו נושאים שנתנו לפרקים את שמותיהם . פרק א ופרק ב עוסקים במורכבות ההדרכה הפדגוגית בהיבט נשי ובהיבט גברי . בתחילת הכתיבה מצאתי לנכון להציע לקוראים מבנה של ריאיון שלם המציג את תפיסת העולם של שניים ממרואייני...  אל הספר
מכון מופ"ת