תוכן העניינים

פתח דבר ............................................................................................................ 9 מבוא – בין דיון אקדמי לסיפור אישי 11 ............................................................... סיפורה של אסתר : התחלה של תהליך ..................................................... 15 על הספר ................................................................................................... 20 פרק א – מורכבות ההדרכה הפדגוגית : נקודת מבט נשית 25 ................................ הילה 25 ....................................................................................................... בין סיפור " טוב " שאינו מספק לסיפור " לא טוב " המתגלה במיטבו ........... 52 הבניה משותפת של ראיונות עומק 57 .......................................................... דיון בסיפור הבלתי קובנציונלי של הילה 61 ................................................. פרק ב – מורכבות ההדרכה הפדגוגית : נקודת מבט גברית 65 ............................... ניר 65 .....................................  אל הספר
מכון מופ"ת