ביבליוגרפיה

מקורות ברית דמשק , שכטר Solomon Schechter , Documents of Jewish Sectaries , - . Cambridge 1910 הגדה של פסח , גולדשמידט – דניאל גולדשמידט , הגדה של פסח מקורותיה ותולדותיה , ירושלים תשמ״ב . זוהר - זוהר חדש , ניו יורק תשמ״א . טקסטים הלכתיים , באומגרטן Halakhic texts : Discoveries in the Judaean - Desert 35 , Joseph Baumgarten et al . ( eds . ) , Qumran Cave 4 XXV , Oxford . 1999 מגילות מדבר יהודה , קימרון - מגילות מדבר יהודה : החיבורים העבריים [ מהדורת קימרון ] , כרך א , ירושלים תש״ע . מגילת המקדש , ידין - מגילת המקדש [ מהדורת ידין ] , א - ג , ירושלים תשל״ז . מגילת הסרכים , ליכט - מגילת הסרכים [ מהדורת ליכט ] , ירושלים תשנ״ו . מגילת תענית , נעם - מגילת תענית [ מהדורת נעם ] , ירושלים תשס״ד . מחזור לימים הנוראים - מחזור לימים הנוראים [ מהדורת גולדשמידט ] , ירושלים תש״ל . מלחמת היהודים , יוספוס - יוסף בן מתתיהו , תולדות מלחמת היהודים ברומאים ( תרגום מיוונית והקדמה ליזה אולמן ) , ירושלים תש״ע . משנה , אלבק - שישה סדרי משנה [ מהדורת אלבק ] , תל אביב תשמ״ט . ספר האור , יצחק Ephraim Isaac ( tran...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח