תמונות :32-31 נשיאת אבן על הראש בסיגד באתיופיה (מימין) ובירושלים (משמאל)