תמונה :15 תפילות הקסים בחג הפסח, אוזבה .1963 ראשון מימין מתופף בנגרית, שני משמאל מקיש בקצ׳ל.