פרק שביעי הראשון לחודש השביעי: בְּרָהן סָרַאקָא

במנהגה של ביתא ישראל ראש השנה אינו חל ביום הראשון לחודש השביעי , א׳ בתשרי , אלא בראש חודש ניסן , ככתוב בשמות יב , ב : ׳החדש הזה לכם ראש חדשים , ראשון הוא לכם לחדשי השנה׳ . הראשון לשביעי נקרא ׳ברהן סראקא׳ – זריחת האור . ביום זה , לפי מסורת העדה , נברא האור הראשון במאמר ה׳ ולמעשה התחילה בריאת העולם . יום זה מסוגל לשפע אור , כמאמר הנביא ישעיהו ל , כו : ׳והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים׳ . כזכור , עונות השנה באתיופיה הפוכות מאשר בישראל , ו׳ברהן סראקא׳ חל בה בראשית האביב , כאשר הימים מתחילים להתארך . על פי המסורת , ביום זה עקד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח , ומכוח אמונתו ומסירות נפשו בא אור גדול לעולם . בימים עברו , ובתפילות העדה , נקרא החג ׳בעל מטקא׳ - חג התופים – שם המשמר את הביטוי המקראי ( במדבר כט , א ) ׳יום תרועה׳ ואת אפיונו כחג מוזיקלי . ואולם , טכניקת הכנת השופר והתקיעה בו לא היו ידועות לביתא ישראל ולא נהגו לתקוע . כנהוג בכל המועדים , מלבד שבתות ויום הכיפורים , התפילות לוו במגוון כלי נגינה אחרים , ובחג זה באופן מיוחד . החג נמשך יום אחד וההכנות לקראתו הי...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח