מקורות מנהג העדה: חודש אלול

צום אלול בדרכו התמציתית והמאופקת מספר המקרא על מאסריו החוזרים של הנביא ירמיהו , לאחר שנחשד בידי צדקיהו המלך בבגידה בעמו ובתמיכה בבבלים . המלך ושריו התנכלו לנביא שייעץ להם להיכנע לכשדים והשליכו אותו לבית האסורים שוב ושוב . ירמיהו לב , א - ג : הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה׳ בשנה העשרית לצדקיהו מלך יהודה היא השנה שמנה עשרה שנה לנבוכדראצר . ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלם וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה . אשר כלאו צדקיהו מלך יהודה לאמר מדוע אתה נבא לאמר כה אמר ה׳ הנני נתן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה . ירמיהו לז , יב - טז : ויצא ירמיהו מירושלם ללכת ארץ בנימן לחלק [ = להיבלע ] משם בתוך העם . ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה . ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נפל . ויאמר ירמיהו שקר , אינני נפל על הכשדים . ולא שמע אליו ויתפש יראייה בירמיהו ויבאהו אל השרים . ויקצפו השרים על ירמיהו והכו אתו ונתנו 3 פלאד , הפלשים , עמ׳ 51 ועדויות שבעל פה . 4 אשכולי , ספר הפלשים , עמ׳ ; 101 – 97 לסלאו , אנתולוגיה פלשית , עמ׳ ; 96 – 92 קפלן , מחקר הספרות , ...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח