פרק שישי חודש אלול: צום אלול ותָּזְכָּר אברהם

חודש אלול נקרא ׳לול׳ בלשונם של ביתא ישראל . חודש זה מקביל , פחות או יותר , לחודש נהסי ( נחסי ) בלוח השמשי הנוהג באתיופיה , והוא מתאפיין בהתכוננות לקראת הראשון לחודש השביעי ולקראת יום הכיפורים . בחודש זה הרבו בדברי פיוס ומחילה הדדיים . היו שנהגו לצום בעשרת ימיו הראשונים – צום אלול – כהכנה לקראת יום הכיפורים שיחול בעשור לחודש הבא . צום אלול היה גם הוא , כמו שראינו בפרק הקודם , צום של יחידים - נזירים , קסים וזקני העדה . היו שצמו עד השקיעה והיו שהסתפקו בצום עד חצות יום . כפי שנראה בהמשך , יש המייחסים את הצום בתשעת הימים הראשונים של חודש אלול לירמיהו הנביא בבית האסורים , ואת צום היום העשירי כזיכרון ליום כיפור . בחודש אלול או בסמוך לו מציינים במסורת העדה את ׳תזכר אברהם׳ – יום פטירתם של אבות האומה , אברהם , יצחק ויעקב . קיים חוסר בהירות לגבי המועד המדויק של היום , וישנו פער בין יום הפטירה ליום הציון . מרבית העדויות ציינו את 28 בנהסי , יומיים לפני הראשון לחודש השביעי , כיום פטירת אבות האומה . אך ציון זה הוא בלתי - אפשרי שהרי נהסי הוא חודש שמשי התלוי בלוח האתיופי הנוצרי , והראשון לחודש השביעי ה...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח