מקורות מנהג העדה: סאנה מארר והידר מארר

לבני העדה לקבוע את החג בי״ב בכסלו , היא עונת הקציר באתיופיה , ואת נוהג הבאת הביכורים האישית בהתאם למועד ההבשלה בכל משק חקלאי . ספר היובלים ראינו כי ספר היובלים קובע את אמצעו של החודש השלישי כחג השבועות וחג הביכורים , כך גם ביובלים ו , : 22 – 21 ׳כי חג השבועות הוא וחג הביכורים הוא [ ... ] לעשותו במועדו יום אחד בשנה׳ . דרכו של מחבר היובלים היא לייחס לאבות האומה קיום מלא של מצוות התורה וחגיה , ולתארך במדויק כל מועד ומועד . לשיטתו , חוקי התורה היו כתובים על לוחות השמים מראשית הבריאה ולכן טבעי שקוימו במלואם על ידי אבות האומה . כך מתואר כיצד קיים אברהם אבינו את חג הביכורים , היובלים טו , : 1 ׳בחודש השלישי בחצי החודש עשה אברהם ביכורי קציר קמה׳ . גם לידת יצחק מתוארכת למועד זה ( היובלים טז , : ( 14 – 13 ׳ותלד בן בחודש השלישי בחצי החודש [ ... ] בחג הביכורים נולד יצחק [ ... ] הוא הראשון אשר נימול בברית כאשר הוקם לעולם׳ . קורות החיים של אבות האומה משולבים אם כן בחגי ישראל . יצחק , בנו בכורו של אברהם משרה , הוא הראשון שנימול לשמונה ועל כן תואם תאריך לידתו את חג הביכורים , שהרי היה פרי הביכורים של א...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח