תמונה :6 אגודת ענפים ירוקים, שחיטה בידי כהן העדה, אמבובר 1976