תמונה :1 מופעי ירח (מתוך אתר ויקיפדיה ׳הלוח העברי׳)