פרק ראשון לוח השנה של ביתא ישראל | ינון לייטר

כל חברה אנושית מפתחת לעצמה מושגים של זמן ודרכים למדידת זמן . הזמן הוא מרכיב חשוב בארגון החיים במישורים שונים כגון חקלאות , כלכלה , מפגשים חברתיים וחגים דתיים . החקלאי צריך לדעת מתי לזרוע את התבואה ; השלטון מעוניין בגביית מסים תקופתיים ; כדי לקבוע מפגש בין אנשים או קבוצות יש צורך בנקודות ציון ; וכדי לעצב תרבות בעלת עבר , הווה ועתיד , יש צורך בזיכרון המבוסס על הזמן שבו התרחשו מאורעות משותפים . ׳לוח שנה׳ הוא מערכת לארגון הזמן המבוססת על הגדרות לתקופות כגון ימים , חודשים ושנים . לחלק מיחידות הזמן יש זיקה לתצפיות אסטרונומיות , דהיינו למראה גרמי השמים ומיקומם : יממה היא פרק הזמן שבו כדור הארץ מסתובב סביב עצמו סיבוב שלם ; שנת שמש היא משך הזמן שבו כדור הארץ מקיף את השמש הקפה שלמה , במשך כ - 365 ימים ורבע יום בקירוב . השנה ה׳אזרחית׳ הנפוצה בימינו , שמבוססת למעשה על הלוח הגרגוריאני שמקורו בנצרות הקתולית , היא לרוב בעלת 365 ימים , ולעתים בעלת 366 ימים . עונות השנה קשורות בעיקר לזווית כדור הארץ ביחס לשמש . ביוני , כאשר המחצית הצפונית של כדור הארץ סופגת יותר אנרגיה מהשמש מאשר המחצית הדרומית , הקיץ ...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח