מידענים

שם 16 יעקב גונצ׳ל 17 דניאל גיטהון 18 אפרים גנטו 19 דוד יוסף וודג׳ו 20 יוסף וורקנך 21 אברהם זגאייה 22 מינטואב זגאייה 23 ממו שטה זימרו 24 קס ברקו טגניה 25 זודיתו טדגה 26 אקלה יאסו 27 הרב דוד יוסף ז״ל 28 ירמיהו מהרט 29 קס סמאי מהרט 30 אביבה מהרי 31 קס אלמו מולה 32 קס גרמאו מטקו 33 קס זמנה מלקם 34 קס מנטוסנט 35 קס מקונן 36 קס לג׳לם 37 קס אביהו עזריה שנת לידה 1978 1951 1962 1957 1957 1950 1961 1936 1935 1960 1927 1931  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח