תוכן העניינים

פתח דבר ...................................................................................................... 11 מידענים ........................................................................................................ 15 מבוא ............................................................................................................. 19 פרק ראשון : לוח השנה של ביתא ישראל | ינון לייטר .................................... 33 מקורות מנהג העדה : בין לוח ביתא ישראל ללוחות אחרים ..................... 43 פרק שני : פסח בביתא ישראל ........................................................................ 53 מקורות מנהג העדה : פסח בביתא ישראל ובספרות בית שני וחז " ל ......... 67 פרק שלישי : ׳וספרתם לכם׳ - בין פסח לעצרת 81 .............................................. מקורות מנהג העדה : ספירת שבעה שבועות 85 .......................................... פרק רביעי : שבועות בביתא ישראל ............................................................... 93 מקורות מנהג העדה : סאנה מארר והידר מארר .....  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח