חג ומועד בביתא ישראל

יוסי זיו חג ומועד בביתא ישראל יוסי זיו יד ושם לאלפי בני עדת ביתא ישראל שנספו בדרכם לארץ ישראל ולא זכו לראות בשוב ה׳ שיבת ציון ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את מוריך ( ישעיהו ל , כ ) Festival and Holiday in the Ethiopian Jewish Tradition of Beta Israel Dr . Yosi Ziv מחבר : ד״ר יוסי זיו , מכללת אורות ישראל פרק בנושא לוח השנה כתב ינון לייטר , מכללת הרצוג הוצאת ספרי פס״ח ( פרסומים ספרותיים - חינוכיים ) , יד יצחק בן - צבי : ד״ר יהודית לובנשטיין - ויצטום הוצאת הספרים של מכון מופ " ת : עורכת ראשית : ד " ר יהודית שטיימן עורכת אקדמית : ד״ר אריאלה גדרון עורכת לשון : הדס אחיטוב עורכת לשון אחראית : מירב כהן - דר עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : אורית לידרמן שער פנימי : פסיפס דיוקנאות של קסים וחכמי העדה ; חלקם נטלו חלק בראיונות שהיוו את הבסיס לספר . תמונת העטיפה : קייס קאסאו זימרו קורא מתוך סידור תפילה עתיק בלשון געז צילום : ליאור גולגר הספר יצא לאור בסיוע משרד החינוך , אגף מורשת . עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר ששולב בספר ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות . אם...  אל הספר
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח