פרק 8 ׀ הכלה בהכשרת גננות באמצעות יישום שיטתי של קריאה חוזרת בקבוצות הטרוגניות קטנות

קלודי טל מבוא ממצאים מחקריים מצביעים על חשיבות עמדות המחנכות במימוש רעיון ההכלה במסגרות החינוך ( . ( Fulcher , 1989 ; Odom , 2002 מתוך התפיסה שהכלה במסגרות החינוך תלויה בעמדותיהן של המחנכות שעובדות ביום - יום עם הילדים , נולד הרצון להבין כיצד סטודנטים להוראה רואים ומיישמים את רעיון ההכלה . בשנות ההכשרה הראשונות להוראה ( pre - service ) נבנית עבור המתכשרים התשתית ללמידה פעילה מתוך חקר ההתנסות שלהם בהוראה ( . ( Feiman - Nemser , 2001 התשתית עבור סטודנטים להוראה בתחילת דרכם מוגדרת על ידי ואסלי , המפל וקלארק ( Wasley , Hampel , & Clark , 1997 : 45 ) כ " מבחר שיטות , מיומנויות וגישות בכל תחומי התכנון החינוכי שיש למורים בקצות אצבעותיהם ושבאמצעותן הם יוכלו לעודד צמיחה בקרב הילדים שהם עובדים אתם " . בתכנית לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך עיצבנו את הקריאה החוזרת בקבוצות הטרוגניות כסוג של גישה חינוכית תשתיתית הנמצאת " בקצות אצבעותיהם " של הסטודנטים להוראה עקב התנסות חוזרת ורפלקציה על הגישה במהלך שנות הכשרתם . קריאה דיאלוגית חוזרת היא קריאה חוזרת ונשנית של ספר ילדים בקבוצה קטנה , הטרוגנית וקבועה ,...  אל הספר
מכון מופ"ת