מראי המקומות שבהם פורסמו לראשונה הפרקים שעודכנו והורחבו בספר

״סתרי תורה וסאטירה – פרשנות סאטירית למסורת ישראל״ , גבורות למאזנים : קובץ ספרותי מיוחד במלאת 80 שנה לביטאון אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל , ערך משה גרנות , א , הוצאת אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל , תל אביב תש״ע ( , ( 2009 עמ׳ . 269 - 264 ״פולמוס שמן הזית בתקופת ההשכלה בין רבני ליטא״ , מראה , 1 ערכה זיוה פלדמן , אלול תשס״ו ( ספטמבר , ( 2006 עמ׳ . 54 - 43 נדפס שנית בהרחבה , הנאמן – מנחת הוקרה וידידות לעוזי שביט , ערכו זיוה שמיר ומנחם פרי , הוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק תשע״ו , עמ׳ . 529 - 514 ״׳כקוץ זה הנסבך בגיזת צמר״׳ , פולמוס יהודה ליב גורדון והרב יוסף זכריה שטרן״ , ״הספרות והחיים״ – פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה , למנחם ברינקר , ביובלו , ערכו איריס פרוש , חמוטל צמיר וחנה סוקר - שווגר , הוצאת כרמל , ירושלים תשע״א ( , ( 2011 עמ׳ . 253 - 237 ״הלכה בתיקוניה או יהדות בסיכוניה ? פולמוס משה ליב ליליינבלום , יחיאל מיכל פינס ויוסף זכריה שטרן״ , זהויות , 1 ערך נפתלי רוטנברג , הוצאת מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק תשע״ב ( , ( 2011 עמ׳ , 39 - 21 ובגרמנית : ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן